Spenser's personal site for things Spenser is enjoying and wanting to show you! (site contents below) use your mouse scroll wheel and "left click" function to view.

la sankta biblio
This website uses an efficient fish-based (based fish) navigation technique.

la sankta biblio

Biblio

La Sankta Biblio Projekto

Jen mi, je "literaturo formo" refaras La Sankta Biblio, kaj voĉlegas ĝin por La Homaro.

La Sankta Biblio tradukita de la hebreo, Zamenhof.

Basata ankaŭ je l' bonega Biblio en la angla:

PDF
"THE BIBLE"
DESIGNED TO BE READ AS LITERATURE
EDITED AND ARRANGED BY ERNEST SUTHERLAND BATES

Sonlibro Legado

Malnova Testamento

 1. Genezo
 2. Eliro
 3. Levidoj
 4. Nombroj
 5. Readmono
 6. Josuo
 7. Juĝistoj
 8. I. Samuel
 9. II. Samuel
 10. I. Reĝoj
 11. II. Reĝoj
 12. I. Kroniko
 13. II. Kroniko
 14. Ezra
 15. Neĥemja
 16. Ester
 17. Ijob
 18. Psalmaro
 19. Sentencoj
 20. Predikanto
 21. Alta kanto
 22. Jesaja
 23. Jeremia
 24. Plorkanto
 25. Jehxezkel
 26. Daniel
 27. Hosxea
 28. Joel
 29. Amos
 30. Obadja
 31. Jona
 32. Mihxa
 33. Nahxum
 34. Hxabakuk
 35. Cefanja
 36. Hxagaj
 37. Zehxarja
 38. Malahxi

Nova Testamento

 1. S. Mateo
 2. S. Marko
 3. S. Luko
 4. S. Johano
 5. La Agoj
 6. Al La Romanoj
 7. I. Korintanoj
 8. II. Korintanoj
 9. Al La Galatoj
 10. Al La Efesanoj
 11. Al La Filipianoj
 12. Al La Koloseanoj
 13. I. Tesalonikanoj
 14. II. Tesalonikanoj
 15. I. Timoteo
 16. II. Timoteo
 17. Al Tito
 18. Al Filemon
 19. Al La Hebreoj
 20. De Jakobo
 21. I. Petro
 22. II. Petro
 23. I. Johano
 24. II. Johano
 25. III. Johano
 26. De Judas
 27. Apokalipso

HTML originala kun ion da aŭdo

in: esperanto

Spenser Truex

Contact
hacker emblem
| |